Floor Care wood

การดูแลรักษาพื้นไม้ให้สวยอยู่กับเราได้นาน ๆ
หากมีน้ำหก ต้องรีบเช็ดให้แห้ง และหมั่นทำความสะอาด โดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเปียกพอหมาด หรือใช้ผ้าชุบน้ำยาชนิดอ่อน
เช็ดถูพื้นเป็นประจำ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้นควรให้พื้นไม้รับการถ่ายเทอากาศอยู่เสมอ โดยการเปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อปรับการเปลี่ยนอุณหภูมิ
ช่วยป้องกันการยืดหดตัวของไม้ได้ดี การเลือกใช้ไม้ให้อยู่ทน,อยู่นาน

ไม้จริงเป็นวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้าง และงานตกแต่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศมาตั้งอตีดจนถึงปัจจุบัน เพราะไม้จริงทำให้คนได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น เทคโนโลยีในการทำไม้จริงได้คุณภาพและมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน ก็มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องมาตลอดมา ซึ่งเทคนิคสำคัญที่สุดในการใช้ในการยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ได้ดี คือ “การอบไม้ให้ได้ระดับความชื้นที่ได้มาตรฐาน ” เพราะการอบไม้เป็นการควบคุมระดับความชื้นในไม้แต่ละชนิดให้ได้ความสมดุลย์
และเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท และนอกจากนี้ การอบไม้มีผลทำให้มีคุณสมบัติดีขึ้นดังนี้

1. การบิด หด และการขยายตัวของไม้ลดลง
2. การโก่ง งอ ของไม้ลดลง
3. ลดปัญหาการถูกทำลายเอยไม้ดดยปลวก มอด และแมลงต่าง ๆ
4. มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
นอกจากการอบไม้ แล้วยังมีเทคนิคอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มความทนทานในการใช้งานของไม้ ได้แก่ เทคนิคการทำสีรอบชิ้นไม้เพื่อรักษาสมดุลย์ความชื้นในไม้,
การใช้กาวกันความชื้นในกระบวนการผลิต เป็นต้น

ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการใช้ไม้ที่ผ่านการอบและกระบวนการป้องกันความชื้นกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ตอบรับกับกระแสความนิยมเรื่องรักธรรมชาติ
บริษัทผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และจำหน่ายสินไม้ต่าง ๆ ต้องปรับตัว และปรับปรุงมาตรฐานในการผลิตไม้โดยให้ความสำคัญกับการอบไม้มากขึ้น เพื่อให้เราทุกคนได้มีไม้จริงที่มีคุณภาพ และใช้งานได้ยาวนาน ดังนั้นในการเลือกใช้ไม้สำหรับงานออกแบบ และตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นไม้พื้น,ไม้บันได,ประตู ฯลฯ จึงควรเลือกใช้ไม้ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เน้นการควบคุม